تبلیغات
آهنگ و کیلیپ و ....... - سوتك (شعری از دکتر علی شریعتی)

آهنگ و کیلیپ و .......

هر چی که بخوای

 

سوتك (شعری از دکتر علی شریعتی)

 

نوع مطلب :اشعار دکتر شریعتی ،

نوشته شده توسط:امیر رستمی

 

به ادامه مطلب بروید

 

 

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت ؟

ولی بسیار مشتاقم ،

که از خاک گلویم سوتکی سازد .

گلویم سوتکی باشد

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

                   و او

یکریز و پی در پی ،

دم خوشش رابر گلویم سخت بفشارد ،

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد .

بدین سان بشکند در من ،

                سکوت

              مرگبارم را .

 

منبع: تنهایی ,آزادی