تبلیغات
آهنگ و کیلیپ و ....... - دوست داشتن (اشعار دکتر شریعتی)

آهنگ و کیلیپ و .......

هر چی که بخوای

 

دوست داشتن (اشعار دکتر شریعتی)

 

نوع مطلب :اشعار دکتر شریعتی ،

نوشته شده توسط:امیر رستمی


دوست داشتن از عشق بهتر است.
ومن هرگز خود را
تا سطح بلندترین قله ی عشق های بلند،
پایین نخواهم آورد.