تبلیغات
آهنگ و کیلیپ و ....... - لیلی، زیر درخت انار

آهنگ و کیلیپ و .......

هر چی که بخوای

 

لیلی، زیر درخت انار

 

نوع مطلب :داستان کوتاه ،

نوشته شده توسط:امیر رستمی

لیلی زیر درخت انار نشست.
درخت انار عاشق شد، گل داد، سرخ سرخ.
گلها انار شد، داغ داغ. هر اناری هزارتا دانه داشت.
دانه ها عاشق بودند، دانه ها توی انار جا نمی شدند.
انار کوچک بود. دانه ها ترکیدند. انار ترک برداشت.
خون انار روی دست لیلی چکید.
لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید.
مجنون به لیلی اش رسید.
خدا گفت: راز رسیدن فقط همین بود.
کافی است انار دلت ترک بخورد.

منبع: داستان کوتاه