تبلیغات
آهنگ و کیلیپ و ....... - نابینا و ماه

آهنگ و کیلیپ و .......

هر چی که بخوای

 

نابینا و ماه

 

نوع مطلب :داستان کوتاه ،

نوشته شده توسط:امیر رستمی

نابینا و ماه
نابینا به ماه گفت: دوستت دارم .
ــ ماه گفت: چه طوری؟ تو که نمی بینی .
ــ نابینا گفت: چون نمی بینمت دوستت دارم .
ــ ماه گفت: چرا؟
ــ نابینا گفت: اگر می دیدمت عاشق زیباییت می شدم ولی حالا که نمی بینمت عاشق خودت هستم.